May 11, 2021

Women

1 min read

  සාමාන්යයෙන් ශ්රී ලංකාව පුරා පිහිටි ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල ඉන්ධන පොම්ප ක්රියාකරුවන් ලෙස සේවය කරන්නේ පුරුෂයන්ය එවැනි රාජකාරි කළ හැක්කේ පුරුෂයන්ට...